شنبه 25 آذر‌ماه سال 1385
نفس!

 

تا حالا پیش اومده که نفست بگیره؟

احساس فشار شدید روی قفسه ی سینه

نفسی که همیشه خودش می اومده و می رفته حالا باید به زور بکشیش بالا

آخ!!! خیلی سخته.

 

 

اصلآ بگو ببینم ؛ تا حالا شده احساس کنی که داری نفس می کشی؟