شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1386
دلم گرفته!

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی ی ی ی ی ی ی ی ی آدمها!

من دلم گرفته

کــــمـــــــک!

************

یه جایی خوندم:

وقتی که خاطراتت زیاد می شه

به تعداد عکسهای روی دیوار اتاقت اضافه می شه

اما همیشه دلت واسه کسی تنگ می شه

که نمی تونی عکسشو به دیوار اتاقت بزنی!!!